การผลิตปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.๑
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓
การผลิตสารบำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น
และกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖
การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.๗
การผลิตจุลินทรีย์เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส ในดินกรด ดินเปรี้ยว โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.๙
จุลินทรีย์ พด.๑๑ สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน
ปุ๋ยชีวภาพ พด.๑๒ เพิ่มธาตุอาหารในดิน